.

 

พนักงานราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน


1. หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการ (ดาวน์โหลดเนื้อหาที่นี่..)

2. การแต่งกายและเครื่องแบบพนักงานราชการ (ดาวน์โหลดเนื้อหาที่นี่)

3. หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานราชการ (ดาวน์โหลดเนื้อหาที่นี่)

4. แบบคำขอสละสิทธิ์พนักงานราชการฯ (ดาวน์โหลด...)

5. แบบหนังสือลาออกจากพนักงานราชการฯ (ดาวน์โหลด...)

6. สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน (ดาวน์โหลด...)