ฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมการพัฒนาชุมชน 

รายงานการประชุมฌาปนกิจงเคราะห์ กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่
 
ประจำปี พ.ศ.2556
วันที่
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ครั้งที่ 2/2556
18 ก.พ.56
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/2556
16 ม.ค.56
 
ประจำปี พ.ศ.2555
วันที่
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ครั้งที่ 10/2555
14 ธ.ค.55
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ครั้งที่ 9/2555
7 พ.ย.55
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ครั้งที่ 8/2555
25 ก.ย.55
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ครั้งที่ 7/2555
7 ส.ค.55
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ครั้งที่ 6/2555
9 ก.ค.55
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ครั้งที่ 5/2555
8 มิ.ย.55
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ครั้งที่ 4/2555
4 พ.ค.55
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ครั้งที่ 3/2555
4 เม.ย.55
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ครั้งที่ 2/2555
9 มี.ค.55
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/2555
31 ม.ค.55
 

ประจำปี พ.ศ.2554

วันที่
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ครั้งที่ 12/2554
30 ธ.ค.54
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ครั้งที่ 11/2554
24 พ.ย.54
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ครั้งที่ 10/2554
6 ต.ค.54
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ครั้งที่ 9/2554
24 ก.ย.54
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ครั้งที่ 8/2554
25 ส.ค.54
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ครั้งที่ 7/2554
7 ก.ค.54
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ครั้งที่ 6/2554
9 มิ.ย.54
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ครั้งที่ 5/2554
18 พ.ค.54
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ครั้งที่ 4/2554
22 เม.ย.54
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ครั้งที่ 3/2554
11 มี.ค.54
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ครั้งที่ 2/2554
11 ก.พ.54
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/2554
12ิ.ม.ค.54
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2549
 
     
หนังสือแจ้งระเบียบว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2555
12 พ.ย.55
ระเบียบว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2555
8 พ.ย.55
สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ส่งแบบเอกสารที่มีการปรับปรุงขึ้นใหม่
16 ส.ค.55
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2552  
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2549  
แบบยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์  
รายละเอียดการฌาปนกิจสงเคราะห์  
ใบสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์  
หนังสือขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์  
หนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน