วันที่ 21-22 มีนาคม 2559 กองการเจ้าหน้าที่ เข้าให้ความรู้พัฒนากร อบรมพัฒนากรก่อนประจำการ
รุ่นที่ 101 ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน บางละมุง จังหวัดชลบุรี